Choose other country to get service
Hur aktiverar jag tillgänglighetsmenyn?
Tillgänglighetsmenyn ger dig en stor meny på skärmen att använda för att styra din telefon. Du kan kontrollera gester, knappar på telefonen, navigering osv.
1) För att använda denna funktion måste systemets navigeringsknappar vara aktiverade: gå till “Inställningar” -> ”Knappar & gester” -> ”Systemnavigering” -> ”Knappar”.
2) Sedan gå till “Inställningar” -> “Tillgänglighet” -> “Tillgänglighetsmeny” -> växla växelkontakten till position “På” -> peka på “GE TILLSTÅND” -> ikonen för tillgänglighetsmenynvisas i navigeringsraden.