Choose other country to get service
Vad gör jag om min app visa ”Appen på paus” när jag peka på den?
I Android 11 finns en ny meny, “Digitalt välmående & föräldrarkontroll”, där du kan ställa in tiderna för användandet av telefonen så att de stämmer överens med ett sunt och balanserat liv. Ställ in tider för de flesta appar. När apptimern slutar pausas appen för resten av dagen.
Tryck på “Inställningar” i huvudmenyn -> peka på “Digitalt välmående & föräldrarkontroll” -> trycka på “Instrumentbord” (trycka på “visa dina data” först om det är första gången du är inne i denna inställning) -> peka på appen där du vill ta bort apptimern -> tryck på ikonen papperskorg för att ta bort timern.