Choose other country to get service
Vad gör jag om min skärm blir gulaktig?
a. Kontrollera om ”Ögonkomfortläget” har aktiverats. Ögonkomfortläget filtrerar bort blått ljus och justerar färgtemperaturen på din skärm för att reducera stressen för ögonen.
1) Gå till “Inställningar”->”Skärm”-> peka på “Ögonkomfortläge”-> peka på utlösaren för att aktivera /deaktivera det.
2) Dra ned snabbinställningsraden i alla gränssnitt -> peka på "Ögonkomfortläge" för att aktivera/deaktivera den.
b. I läsläge blir skärmen mer monokrom för att imitera fysiska böcker. Gå till “Inställningar”->”NXTVISION”->”Läsläge”, peka på utlösaren för att aktivera/avaktivera den.
i. Hemskärm