Choose other country to get service
Hur kan jag ändra typsnittsstorleken på skärmen?
Gå till ”Inställningar” -> ”Skärm” - ”Typsnittsstorlek”.
ii. Telefonsamtal