Choose other country to get service
Hur kan jag tysta ringsignalen för ett inkommande samtal.
Det finns flera sätt att tysta ringsignalen innan du besvarar ett samtal.
Metod 1: Tryck på Volym Ned- eller Tänd-knappen på sidan av din enhet.
Metod 2: Gå till menyn -> ”Inställningar” -> ”Ljud & vibration”-> aktivera ”Tyst läge”.
Metod 3: Dra ned statusraden med fingret och peka då på ikonen ”Ljud” för att byta till ”Vibrera”.
Obs: Tryck på ”Tänd” och ”Volym upp”-knapparna samtidigt för snabbt att byta till vibrationsläge.