Choose other country to get service
Hur aktiverar jag trevägssamtal?
Du kan aktivera trevägssamtal såhär:
1) Ring upp den första personen.
2) Peka på “Lägg till samtal” (denna funktion kan finnas under menyn på olika telefoner) och sedan kan du välja person nr tre som du vill tala med.
3) När du kommer igenom till den andra eller tredje personen (beroende på hur många samtal du vill fusionera) kan du peka på ”Fusionera samtal” för att skapa ett konferenssamtal.
* Trevägssamtal måste understöttas av nätverk/SIM-kort. Kontakta din SIM
operatör för att säkra att du har tjänsten för trevägssamtal.