Choose other country to get service
Hur kan jag använda ett SIM-kort när jag ska utföra videosamtal?
För att använda SIM-kort till videosamtal bör du kontrollera kraven nedan:
1) Videosamtal måste understöttas av nätverk/SIM-kort. Kontakta din SIM-operatör för att kontrollera att du har videosamtalstjänsten.
2) Kontrollera att även den du ringer upp också stödjer videosamtal och att hans/hennes SIM-operatör är den samma som din Möjligheten för videosamtal dyker upp när ett röst samtal håller på att gå igenom om kraven ovan är uppfyllda.
iii. Kontakt