Choose other country to get service
Hur ansluter min enhet till ett Wi-Fi-nätverk?
Det har blivit vissa grundläggande ändringar i förhållande till Wi-Fi i Android 11 vilket gör det snabbare och mer säkert att ansluta till andra enheter
Metod 1: Slå på Wi-Fi genom att följa dessa steg:
1) Peka på ikonen ”Inställningar” på startskärmen eller under huvudmenyn.
2) Tryck på Wi-Fi.
3) Vrid kontakten till positionen ”På” och enheten skannar efter tillgängliga nätverk och visar deras namn.
*Säkra nätverk markeras med en låsikon.
*Om enheten hittar ett nätverk du har varit ansluten till innan, kommer det att ansluta till det.
4) Peka på namnet på ett nätverk för att se fler detaljer eller ansluta.
5) Knappa in ett lösenord eller annan legitimation för att ansluta till nätverket.
Metod 2:
Nu är det lättare att lämna över ditt Wi-Fi-lösenord till andra via menyn Inställningar. I avsnittet Wi-Fi kan du dela lösenordet i form av en QR-kod eller läsa av en sådan QR-kod för att ansluta till Wi-Fi. Slut med att vända på routern för att hitta dekalen med lösenordet på.
1) Se metod 1, steg 1 till 3
2) Peka på namnet på ett nätverk
3) Peka på ikonen på linjen där man knappar in lösenordet.
4) Skanna QR-koden för att ansluta till Wi-Fi-nätverket.