Choose other country to get service
Varför kan jag inte ansluta till en specifik Wi-Fi-router?
Android 11 har säkerhetsverktyg som begränsar apparnas tillgång till enheters IMEI, serienummer och andra identifikationsuppgifter. Det ger dig även lite mer skydd eftersom det randomiserar enhetens MAC-adress (media access control) medan du använder Wi-Fi-nätverk.
Om du använder din enhet professionellt, kan det vara att din organisation vill ha din enhets Wi-Fi MAC-adress för trådlös kommunikation. I Android 11 använder integritetsinställningarna för Wi-Fi randomiserad MAC som standard. Du måste ändra det till ”Använd enhetens MAC” manuellt. Följ stegen nedan för att ändra det.
1) Peka på ”Inställningar”
2) Peka på Wi-Fi
3) Tryck och håll nere Wi-Fi-namnet med anslutningsstatus i listan
4) Peka på ”Modifiera närverk” i dialogboxen som öppnas
5) Peka på ”Avanserade inställningar”
6) Tryck ”Använd randomiserad MAC” under integritet och tryck sedan ”Använd enhetens MAC” i popupmenyn.
vi. Bluetooth