Choose other country to get service
Hur många bluetoothenheter stöds på en gång?
I Android 11 kan du para med fyra bluetoothenheter samtidigt och utan problem byta mellan dessa. Om det kommet ett ingående samtal, sätts det automatisk över till en bluetooth högtalare eller annan radioutrustning som kan klara av samtalet.
Systemet kommer automatiskt ihåg volymen för varje bluetoothenhet.
vii. Musik & video