Choose other country to get service
Hur kan jag aktivera Liva Caption på min enhet?
Android 11 ger inbyggt stöd till captions som kan visa sig i realtid över videor som kanske inte har stöd för captions. Om du t ex scrollar genom Instagram och en video plötsligt börjar spela av sig självt, kommer Android att visa dig captions på skärmen.
Dessutom kommer Live Caption att fungera även att man inte sätter sin enhet i flygläge eller om du inte är ansluten till internet.
Gå till ”Inställningar” -> ”Tilgänglighet” -> ”Captions”, tryck på kontakten för att aktivera captionsfunktionen
viii. Backup & återställ