Choose other country to get service
Hur kan jag återställa till fabriksvärdena på min telefon?
Du kan använde följande steg för att återställa din telefon i bootstatus.
1) Gå till ”Inställningar”.
2) Tryck ”System”
3) Tryck ”Återställ”.
4) Peka på ”Återställ till fabriksvärden” för att börja.
5) Peka på ”ÅTERSTÄLL TELEFON” i det öppna fönstret.
6) Peka på ”ÅTERSTÄLL TELEFON” i det öppna fönstret en gång till.
Varning: detta kommer att ta bort alla dina personuppgifter och nedladdade appar.

Funktionen där man trycker på knappen Tänd + volymknappen i lång tid för att komma in i Återskapande
Läge är inte aktiverad inom den nuvarande projektet.
ix. Lagring