Choose other country to get service
Vad gör jag om min enhet ber mig ange information om ett Google-konto efter att jag har utfört en återställning till fabriksvärdena?
Du behöver antagligen ange det ursprungliga Google-kontot som användes på denna telefon efter att du utför en återställning till fabriksvärdena, annars kommer du inte att kunna använda telefonen. Detta är FRP (Factory Reset Protection)-funktionen.
Om du inte kommer ihåg informationen om ditt Google-konto måste du genomföra en återställningsprocess för Google-kontot. Om du inte kan återställa den, vänd dig till ett reparationscenter.