Choose other country to get service
Vad bör jag göra om jag sätter in eller tar ut ett SIM-kort?
Denna telefon stödjer s k ”varmt” utbyte av SIM-kort, det vill säga att du kan sätta i eller ta ut SIM-kort medan enheten är på.
xii. Felsökning