Choose other country to get service
Vilka typer av telefonanvändande kan potentiellt skada batteriet?
1) Användning av icke-standardladdare istället för officiella laddare.
2) Användning av skadade kablar eller laddare, eller att laddning med väta i närheten, vilket kan orsaka brand, elektrisk stöt, personskada eller skada på din telefon eller annan egendom.
3) Om din telefon eller batteri utsätts för värmekällor.
4) Vi rekommenderar att du inte använder telefonen under långa sträck medan den laddar, eftersom det kommer att skada ditt batteri.
**När du använder en officiell laddare för att ladda din enhet, se till att USB-kabeln är helt insatt i strömadaptern innan du sätter i adaptern i ett eluttag.
xiii. Övrigt