Choose other country to get service
Hur kan jag använda Talkbackfunktionen?
Talkback är en skärmläsare beräknad primärt för personer som är blinda eller synskadade. Den ger möjlighet för interaktion med enheten med hjälp av tal. I detta läge måste du snabbt peka på knappen två gånger för att välja knappen.
Gå till ”inställningar” -> ”Tillgänglighet” -> ”Talkback” och peka på anslutningen för att aktivera/avaktivera den.
Navigera med hjälp av Talkback:
-Swipa höger eller vänster för att förflytta sig mellan ämnen
-Knacka två gånger för att aktivera ett ämne
-Dra två fingrar för att scrolla