Choose other country to get service
Hur kan jag ändra teckenstorleken på skärmen?
Gå till Inställningar > Skärm > Teckenstorlek
Obs: Tillgängliga inställningar och menyer kan variera beroende på enhetsmodellen och mjukvaruversionen.