Choose other country to get service
Vad ska jag göra om min enhet har ingen eller dåligt ljud?
Om detta uppstår under ett samtal:
a) Förflytta dig till en plats med bättre täckning eller mindre störningar för att förbättra samtalskvaliteten. Detta är normalt och betyder inte att det är något fel på din enhet.
b) Försök att ringa ett samtal med hörlurar, för att se om samtalskvaliteten förbättras. Om samtalskvaliteten förbättras är det möjligt att mikrofonen eller mottagaren är skadad. Säkerhetskopiera dina data och ta din enhet och köpebevis med till en av våra reparationscentra för att få professionell teknisk hjälp.
c) Kontrollera hårdvaran genom att gå till Supportcenter > Hårdvarudiagnostik > BÖRJA TESTNING > Godkänn de tillstånden som är nödvändiga för diagnostik > Följ testinstruktionerna, särskilt för att verifiera att mikrofonen fungerar. Om du finns ett problem med hårdvaran ska du säkerhetskopiera dina data och ta din enhet och köpebevis med till en av våra reparationscentra för att få professionell teknisk hjälp.
Inget ljud:
a) Försök att höja volymen för att öka samtalsvolymen.
b) Kontrollera om tyst läge är aktiverat. Tryck för att avaktivera det.
c) Försök ringa ett samtal till en annan telefon för att se om problemet är med din enhet
Om detta uppstår under medan du spelar musik eller video:
a) Ljudet på din enhet kan vara dåligt på grund af dålig nätverksanslutning. Slå på flygplansläge i ett par sekunder och slå av det igen och kontrollera din anslutning. Alternativt kan du förflytta dig till en plats med bättre täckning.
b) Öppna kameran på din enhet och spela in en video. Öppna och spela den inspelade videon.
Om ljudet är normalt när videon spelas, betyder det att din enhets högtalare fungerar.
Försök att återskapa eller uppdatera din enhet. (Se "Hur kan jag återskapa fabriksinställningarna på min enhet i modulen Säkerhetskopiera & återställa" & "Hur kan jag uppgradera min enhet i modulen Grundläggande inställningar").
Om de redan beskrivna möjligheterna inte hjälper, kan du kontakta vår hotline eller reparationscenter för ytterligare teknisk assistans. Hitta information om hotline och reparationscenter på den officiella hemsida eller appen Supportcenter.
Obs: Tillgängliga inställningar och menyer kan variera beroende på enhetsmodellen och mjukvaruversionen.