Choose other country to get service
Vad ska jag göra om Multiskärmdelningsanslutningen bryts?
a) Kontrollera supportinformationen på emballaget till din enhet för att se om den stödjer Multiskärmdelning.
b) Kör verktyget Multiskärmdelning, klicka på ikonen och välj sedan Uppdatera för att kontrollera att verktyget är senaste versionen.
c) Stäng inte av Wi-Fi eller Bluetooth på något håll under anslutningen.
d) Om den anslutna enheten är en laptop får du inte aktivera strömsparläge eller ansluta externt Wi-Fi eller Bluetooth.
e) Försök att återskapa eller uppdatera din enhet. (Se "Hur kan jag återskapa fabriksinställningarna på min enhet i modulen Säkerhetskopiera & återställa" & "Hur kan jag uppgradera min enhet i modulen Grundläggande inställningar").
Om de redan beskrivna möjligheterna inte hjälper, kan du kontakta vår hotline eller reparationscenter för ytterligare teknisk assistans. Hitta information om hotline och reparationscenter på den officiella hemsida eller appen Supportcenter.
Obs: Denna Frågor & svar-fråga gäller endast enheter med funktionen Multiskärmdelning.
Tillgängliga inställningar och menyer kan variera beroende på enhetsmodellen och mjukvaruversionen.