Choose other country to get service
Vad gör jag om min enhet inte laddas eller laddas långsamt?
a) Kontrollera om det finns synlig skada på laddarens USB, laddaren själv eller laddningsingången på enheten. Om ja, säkerhetskopiera dina data och ta din enhet och köpebevis med till en av våra reparationscentra för att få professionell teknisk hjälp.
b) Ladda enheten med en officiell laddare i minst 30 minuter och försök sedan igen.
c) Verifiera om det finns några tredjepartsappar för batterihantering på enheten. Om ja, avinstallera dessa.
d) Använd inte enheten under en längre tid när den laddas.
e) Försök att återskapa eller uppdatera din enhet. (Se "Hur kan jag återskapa fabriksinställningarna på min enhet i modulen Säkerhetskopiera & återställa" & "Hur kan jag uppgradera min enhet i modulen Grundläggande inställningar").
Om de redan beskrivna möjligheterna inte hjälper, kan du kontakta vår hotline eller reparationscenter för ytterligare teknisk assistans. Hitta information om hotline och reparationscenter på den officiella hemsida eller appen Supportcenter.