Choose other country to get service
Hur uppgraderar jag min enhet?
Innan du uppgraderar din enhet:
a) råder vi dig att du säkerhetskopierar dina personliga data innan du uppgraderar, så att du inte förlorar dem. (Se "Hur jag säkerhetskopierar mina enhetsdata i modulen Säkerhetskopiera & återställ")
b) se till att enhetens batterinivå är över 30 %.
1) Uppgradera med FOTA
Firmware Over-The-Air (FOTA) är ett sätt på vilket en mobil enhets fasta programvara uppdateras trådlöst av enhetens tillverkare. Fast programvara körs i bakgrunden, utan input från användaren, för att se till att enhetens maskinvara fungerar som den ska. Gå till din enhets Inställningar > System > Systemuppdatering.
2) Uppgradera med Mobil uppgradering
Ladda ned verktyget Mobil uppgradering från den officiella webbsidan och installera det på din dator. Starta verktyget och uppdatera enheten genom att följa steg för steg-anvisningarna (se användarguiden som följde med verktyget). Enhetens programvara kommer nu att ha den senaste programvaran.
Obs: Tillgängliga inställningar och menyer kan variera beroende på enhetsmodellen och mjukvaruversionen.