Choose other country to get service
Vad gör jag om min enhet inte kan skicka eller ta emot meddelanden?
a) Kontrollera enhetsminnet, det kan vara fullt.
b) Om enheten inte kan skicka eller ta emot MMS, gå till Inställningar > SIM-kort & mobilnätverk > Klicka på SIM-kortnätverket eller Mobilnätverk > Klicka pånätverkeyts namn > Namn på åtkomstpunkter, kontrollera MMS APN och kontakta din nätverksoperatör för att kontrollera om MMS-tjänsten är tillgänglig.
c) Kontrollera att du har bra täckning. Om du har svag täckning, förflytta dig till ett öppet område med bättre täckning och försök igen.
d) Se om din kredit har tagit slut. Fyll på med kredit för att undvika avbrott i meddelandetjänster.
e) Försök att återskapa eller uppdatera din enhet. (Se "Hur kan jag återskapa fabriksinställningarna på min enhet i modulen Säkerhetskopiera & återställa" & "Hur kan jag uppgradera min enhet i modulen Grundläggande inställningar").
Om de redan beskrivna möjligheterna inte hjälper, kan du kontakta vår hotline eller reparationscenter för ytterligare teknisk assistans. Hitta information om hotline och reparationscenter på den officiella hemsida eller appen Supportcenter.
Obs: Tillgängliga inställningar och menyer kan variera beroende på enhetsmodellen och mjukvaruversionen.