Choose other country to get service
Vad gör jag om min enhet inte kan tändas?
a) Ladda enheten med en officiell laddare i minst 30 munter och försök sedan att slå på strömmen igen.
b) Tryck och håll nere Strömknappen i 10-15 sekunder, tills enheten vibrerar, för att utföra en forcerad reboot.
c) Försök att återskapa eller uppdatera din enhet. (Se "Hur kan jag återskapa fabriksinställningarna på min enhet i modulen Säkerhetskopiera & återställa" & "Hur kan jag uppgradera min enhet i modulen Grundläggande inställningar").
Om de redan beskrivna möjligheterna inte hjälper, kan du kontakta vår hotline eller reparationscenter för ytterligare teknisk assistans. Hitta information om hotline och reparationscenter på den officiella hemsida eller appen Supportcenter.