Choose other country to get service
Hur kan jag kontrollera min enhets IMEI-kod?
Du kan kontrollera IMEI-uppgifterna på flera sätt:
Metod 1: Kontrollera IMEI-uppgufterna på IMEI-etiketten som sitter på enheten.
Metod 2: IMEI-koden är ingraverat på SIM-facket eller batterilocket.
Metod 3: För telefoner tryck *#06# på knappsatsen. För läsplattor, tryck %%%%06%%%%= på räknarens knappsats (Vissa modeller måste aktiveras genom att ange 0/000+= innan funktionen används).
Metod 4: Gå till huvudmenyn > Inställningar > System > Om telefonen /läsplattan / Reglering & säkerhet > Status > IMEI.
Obs: Tillgängliga inställningar och menyer kan variera beroende på enhetsmodellen och mjukvaruversionen.