Choose other country to get service
Hur kan jag använda funktionen delad skärm?
Metod 1:
a) Tryck på ikonen längst ned på skärmen och dina nyligen använda appar visas.
b) Om den nuvarande appen stödjer delad skärm kommer det att finnas en skärmprompt längst upp på skärmen: Svepa mot hörnet för att utlösa floatfönster/delad skärm. Tryck på ikonen delad skärm längst upp till vänster eller flytt appen längst upp till vänster för att dela skärmen.
Metod 2:
Gå till Innehåll > Knappar & rörelser > Rörelser > Rörelsen delad skärm. Svepa sedan upp med tre fingrar i huvudmenyn eller appar som stödjer delad skärm för att aktivera läget delad skärm.
Obs: Denna Frågor & svar-fråga gäller endast enheter med funktionen skärmdelning.
Tillgängliga inställningar och menyer kan variera beroende på enhetsmodellen och mjukvaruversionen.