Choose other country to get service
Vad gör jag om min enhet behåller ljusen på under ett samtal?
Du kan justera vinkeln mellan ansiktet och telefonens skärm. Vinkeln bör vara mindre än 30°.