Choose other country to get service
Hur kan jag aktivera tillgänglighetsmenyn?
Tillgänglighetsmenyn ger dig en stor meny på skärmen så att du kan kontrollera din telefon. Du kan kontrollera rörelser, knappar på enheten, navigering osv.
a) För att kunna använda denna funktion måste systemnavigeringsknapparna vara aktiverade: Gå till Inställningar > Knappar och rörelser > Sytemnavigering > Knappnavigering.
b) Gå sedan till Inställningar > Tillgänglighet > Tillgänglighetsmeny > Genväg till tillgänglighetsmenyn, tryck på avtryckaren för att aktivera den > Tryck Godkänd > UPPFATTAT > Tillgänglighetsknappen visas på skärmen.
Obs: Tillgängliga inställningar och menyer kan variera beroende på enhetsmodellen och mjukvaruversionen.