Choose other country to get service
Vad gör jag om jag inte kan ta slå på kamera-appen?
a) Röja cacheminnet på kamera-appen.
För att röja cacheminnet på en app: Gå till huvudmenyn > välj Inställningar > Appar > Visa alla appar > Kamera > Minne > välj RÖJA DATA och RÖJA CACHE.
b) Röja cacheminnet på bildappen.
För att röja cacheminnet på en app: Gå till huvudmenyn > Välj Inställningar > Appar > Välj VISA ALLA xx APPAR > Bilder > Välj Minne & cache > Välj ADMINISTRERA PLATS och RÖJA CACHE.
c) Kontrollera om en kamera-app från tredje part har installerats. Om ja, ska sådana kamera-appar avinstalleras.
d) Försök att återskapa eller uppdatera din enhet. (Se "Hur kan jag återskapa fabriksinställningarna på min enhet i modulen Säkerhetskopiera & återställa" & "Hur kan jag uppgradera min enhet i modulen Grundläggande inställningar").
Om de redan beskrivna möjligheterna inte hjälper, kan du kontakta vår hotline eller reparationscenter för ytterligare teknisk assistans. Hitta information om hotline och reparationscenter på den officiella hemsida eller appen Supportcenter.
Obs: Tillgängliga inställningar och menyer kan variera beroende på enhetsmodellen och mjukvaruversionen.