Choose other country to get service
Hur kan jag återskapa fabriksinställningarna på min enhet?
Varning: denna handling kommer att ta bort alla personliga data och nedladdade appar.
Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar dina personliga data så att de inte år förlorade. (Se "Hur jag säkerhetskopierar mina enhetsdata i modulen Säkerhetskopiera & återställ")
Kontrollera att du har mer än 30% kvar på batteriet.
Ta bort ditt Google-konto från enheten innan du återskapar fabriksinställningar. (Se "Hur tar jag bort Google-kontot från min enhet i Säkerhetsmodulen")
Du kan följa dessa steg för att återskapa din telefon i rebootläge.
1) Gå till Inställningar.
2) Tryck System
3) Tryck Återskapa
4) Tryck Ta bort alla data (fabriksinställning) för att starta.
5) Tryck Ta bort alla data/ÅTERSTÄLL LÄSPLATTA i det öppna fönstret.
6) Tryck Ta bort alla data/ÅTERSTÄLL LÄSPLATTA.

Återställ din telefon till fabriksinställningar medan telefonen är i nedstängningsläge.
a) Stäng av enheten. Tryck länge på strömknappen och knappen volym upp tills loggan dyker upp och släpp sedan knapparna. Vänta en stund och gå sedan in i Androidsystemets återskapandeläge.
b) Tryck på volymknappen för att välja Ta bort data/fabriksinställning och tryck sedan strömknappen för att bekräfta att du vill återskapa fabriksinställningarna.
c) Tryck på volymknappen för att välja Ta bort data/fabriksinställning och tryck sedan strömknappen för att bekräfta att du vill ta bort alla användardata.
d) När telefonen har återskapa fabriksinställningarna trycker du på volymknappen för att välja Reboota systemet nu för att bekräfta.
Obs: Tillgängliga inställningar och menyer kan variera beroende på enhetsmodellen och mjukvaruversionen.