Choose other country to get service
Hur ändrar jag språket på enheten?
När du öppnar inställningsguidens gränssnitt för första gången, ombeds du att skrolla till popupmenyn och välja vilket språk din enhet ska använda.
Eller du kan ändra språk genom att gå till huvudmenyn > Inställningar > System Språk & input > Språk > Lägg till ett språk > Välj vilket språk d vill lägga till > Klicka på språket du valt.
Obs: Tillgängliga inställningar och menyer kan variera beroende på enhetsmodellen och mjukvaruversionen.