Choose other country to get service
Vad gör jag med mina begagnade enheter?
Du får inte slänga sådant avfall i hushållssoporna. Kontrollera de lokala miljöreglerna för hur man slänger elektroniska produkter
Den här symbolen på enheten, batteriet och tillbehören visar att de här produkterna måste lämnas på särskilda insamlingsplatser när de ska kasseras:
- Kommunala avfallscentraler med särskilda behållare för den här typen av utrustning.
- Insamlingsbehållare på försäljningsställen.
De kommer sedan att återvinnas, vilket förhindrar att ämnen sprids i miljön och komponenterna kan återanvändas.
I länder inom EU:
Dessa insamlingsplatser är kostnadsfria.
Alla produkter med det här märket måste lämnas på dessa insamlingsplatser.
I jurisdiktioner utanför Europeiska Unionen:
Utrustning med den här symbolen får inte slängas i vanliga soptunnor om din jurisdiktion eller region har lämpliga anläggningar för återvinning och insamling, den ska i stället lämnas på insamlingsplatser för återvinning.
I USA kan du få mer att veta om CTIA:s återvinningsprogram på http://www.gowirelessgogreen.org/
VISA FÖRSIKTIGHET: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTS MED ETT AV FELAKTIGT TYP. KASSERA FÖRBRUKADE BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.