Choose other country to get service
Hur kan jag använda ett SIM-kort för att ha videosamtal?
Kontrollera kraven nedan för att du ska kunna använda ditt SIM-kort till videosamtal.
a) Videosamtal måste stödjas av ditt nätverk/SIM-kort. Kontakt din SIM-kortoperatör för att kontrollera om du har videosamtalstjänsten.
b) Kontrollera även att mottagaren stödjer videosamtal och att hans/hennes SIM-kortoperatör ar den samma som din.
Möjlighet för videosamtal visas under audiosamtal om kraven ovan är uppfyllda.
Obs: Tillgängliga inställningar och menyer kan variera beroende på enhetsmodellen och mjukvaruversionen.