Choose other country to get service
Vad gör jag om min enhets batteri tar slut för snabbt vid normal användning?
a) Kontrollera att enheten inte utsätts för extrema temperaturer. Om ja, rekommenderar vi dig endast att använda den under normala driftförhållanden.
b) Inaktivera Bluetooth, Wi-Fi eller GPS när det inte används.
c) Batteriet töms snabbt när man spelar spel eller tittar på videor. Det är normalt när man kör stora spel under längre tid eller tittar på videor.
d) För många appar som körs i bakgrunden eller systemcachen som inte har rensats kan vara orsaken till att batteriet töms. Tryck på tangenten Meny längst ned på skärmen för att se appar som nyligen har använts. Tryck på ikonen Avslut alla för att stänga apparna.
e) Försök att återskapa eller uppdatera din enhet. (Se "Hur kan jag återskapa fabriksinställningarna på min enhet i modulen Säkerhetskopiera & återställa" & "Hur kan jag uppgradera min enhet i modulen Grundläggande inställningar").
Om de redan beskrivna möjligheterna inte hjälper, kan du kontakta vår hotline eller reparationscenter för ytterligare teknisk assistans. Hitta information om hotline och reparationscenter på den officiella hemsida eller appen Supportcenter.