Choose other country to get service
Hur ändrar jag inställningen för snabbstart på min TCL Google TV?

Från Google TV hemskärmen tryck på knappen för inställningar på fjärrkontrollen för att öppna menyn på TVns högra sida.


Välj "Inställningar" och navigera till "System" - "Ström och energi". Välj sedan "Strömsparläge" och välj dina önskade inställningar.


Med snabbstart aktiverat startar TVn upp snabbare från standbyläge.