Choose other country to get service
Vart hittar jag serienumret på min TCL TV eller soundbar?

På TV-apparater finner du serienumret på en klisteretikett på TVns baksida. Det börjar på "Z" följt av en nummerserie, exempelvis Z1201000000.


På soundbars finner du serienumret på en klisteretikett på soundbarens undersida. Det syns under EAN-koden.