Choose other country to get service
Min TV stänger av sig själv efter 4 timmar?

Alla TV-apparater kommer med en Europeisk standard för energispar. Detta gör att TVn stänger av sig själv efter 4 timmar om inget interaktion sker (knapptryckning på fjärrkontrollen). TVn kommer visa ett meddelande på skärmen som informerar att den snart stänger av sig själv. Det är möjligt att ändra denna inställning i TVns inställningar.