Choose other country to get service
Efter en tids användande dyker någon slags informationsruta upp på skärmen, hur stänger jag av detta?

Detta indiketar att din TV är inställd på "Butiksläge" istället för "Hemläge". Du kan ändra denna inställning i TVns systeminställningar. Vänligen kolla i manualen för din TV-modell för att hitta inställningen.