Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, keď navigačné tlačidlá z displeja zmiznú?
Pri používaní nového režimu navigácie gestami na obrazovke nie je žiadny indikátor gest. Ničmenej môžete sa vrátiť späť k pôvodnému trojtlačidlovému navigačnému systému, pokiaľ budete chcieť.
Stačí prejsť do ponuky „Nastavenia“ -> „Tlačidlá a gestá“ -> „Systémová navigácia“ a vybrať možnosť, ktorá vám vyhovuje.