Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem použiť rozdelenú obrazovku?
Metóda 1:
a) Dotknite sa ikony v spodnej časti obrazovky. Zobrazia sa nedávno používané aplikácie.
b) Ak aktuálna aplikácia podporuje funkciu rozdelenej obrazovky, v hornej časti obrazovky sa zobrazí výzva k operácii rozdelenej obrazovky: „Prejdením prstom do rohu aktivujete režim plávajúceho okna/rozdelenej obrazovky“. Rozdeľte obrazovku klepnutím na ikonu rozdelená obrazovka v ľavom hornom rohu alebo presunutím aplikácie do ľavého horného rohu.
Metóda 2:
Choďte do možnosti „Nastavenia“ -> „Tlačidlá a gestá“ -> „Gestá“ -> „Gesto pre rozdelenú obrazovku“, potom na domovskej obrazovke alebo v aplikáciách podporujúcich rozdelenú obrazovku prejdite 3 prstami nahor pre aktivovanie tohto režimu.