Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, keď je signál na mojom zariadení slabý/úroveň príjmu je nízka?
a) Skúste telefón reštartovať.
b) Prejdite do otvorenej oblasti s lepším signálom a skúste to znova alebo kontaktujte svojho operátora a spýtajte sa ho na pokrytie vo svojej oblasti.
c) Prejdením prstom nadol sprístupníte ponuku rýchleho nastavenia z akejkoľvek obrazovky. Výberom ikony lietadla povoľte režim Lietadlo. Po niekoľkých minútach ho zase zakážte. Potom skontrolujte sieťové pripojenie znova.
d) Vložte svoju SIM kartu do iného zariadenia, aby ste zistili, či sa problém vyriešil. Tento test odhalí, či je problém s vašou SIM kartou alebo so zariadením.
e) Ak máte na telefóne ochranný obal, presvedčte sa, či sa problém vyriešil po jeho sňatí.
f) Skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie o horúcej linke alebo centre opráv získate na webových stránkach TCL alebo v aplikácii „Centrum podpory“.