Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, keď moje zariadenie neustále vyhľadáva sieť alebo nezobrazí žiadny názov operátora?
Ak ste v zahraničí.
a) Kontaktujte zákaznícku podporu operátora s otázkou, či máte povolený roaming.
b) Požiadajte zákaznícku podporu operátora, aby vám povolila roaming. Na niekoľko sekúnd svoje zariadenie vypnite, potom ho znovu zapnite.
c) Povoľte možnosť „Dátový roaming“ pomocou ponuky „Nastavenia“ -> „SIM karta a mobilná sieť“ -> kliknite na sieť SIM karty -> povoľte možnosť „Režim roamingu“ -> v miestnom okne vyberte možnosť „Všetky siete“.
d) Presuňte sa na miesto so silnejším signálom a skúste to znova.
e) Skúste zapnúť Režim lietadlo. Prejdením nadol na ľubovoľnej obrazovke otvoríte rýchle nastavenia -> klepnutím povoľte možnosť „Režim lietadlo“ -> po niekoľkých sekundách tento režim zase vypnite.
f) Kontaktujte svojho operátora s otázkou na pokrytie siete vo svojej oblasti.
g) Vložte svoju SIM kartu do iného zariadenia a overte, či v ňom funguje. Tento test odhalí, či je problém s vašou SIM kartou alebo so zariadením.
h) Skontrolujte, či na kovovom povrchu vašej SIM karty nie sú šmuhy alebo škrabance. V prípade potreby si od operátora vyžiadajte náhradnú SIM kartu.
i) Skontrolujte, či nie je zariadenie blokované cez sieť konkrétneho operátora. Ak áno, zariadenie je možno použiteľné len so SIM kartou tohto operátora. Na obale zariadenia skontrolujte podporované pásma mobilnej siete a porovnajte ich s podporovanými pásmami SIM karty.
j) Skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak nie ste v zahraničí, postupujte podľa krokov e) až j) vyššie.
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie o horúcej linke alebo centre opráv získate na webových stránkach TCL alebo v aplikácii „Centrum podpory“.