Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, ak zariadenie nemôže prijímať alebo odosielať správy?
a) Skontrolujte, či nie je zaplnená pamäť telefónu.
b) Obráťte sa na svojho sieťového operátora a overte dostupnosť služby. Skontrolujte nastavenia parametrov APN pre správy MMS.
c) Skontrolujte, či máte dobrý príjem signálu. Ak je signál slabý, presuňte sa na otvorené miesto so silnejším signálom a skúste to znova.
d) Skontrolujte, či máte dostatočný kredit. Dobite si kredit, aby ste predišli prerušeniu služieb zasielania správ.
e) Skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie o horúcej linke alebo centre opráv získate na webových stránkach TCL alebo v aplikácii „Centrum podpory“.