Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, keď funkcia odomknutia odtlačkom prsta funguje pomaly alebo zlyháva?
a) Po reštarte zariadenia sa vyžaduje odomknutie pomocou hesla, PIN kódu alebo hesla. Odomknutie odtlačkom prsta je v tejto chvíli nedostupné, ale bude fungovať znovu po odomknutí inou metódou.
b) Uistite sa, že na snímači odtlačkov prstov nie sú škvrny, ako napríklad voda alebo pot. Ak tam sú, utrite senzor a skúste to znova.
c) Skúste v zariadení znovu nastaviť odtlačok prsta: Zvoľte možnosti „Nastavenia“ -> „Zabezpečenia a biometrika“ -> „Odtlačok prsta“ -> overte sa bezpečnostným gestom/kódom PIN/heslom -> zvoľte možnosť „Pridať odtlačok prsta“.
d) Skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie o horúcej linke alebo centre opráv získate na webových stránkach TCL alebo v aplikácii „Centrum podpory“.