Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem stlmiť vyzváňanie prichádzajúceho hovoru?
Pred prijatím hovoru je možné vyzváňanie stlmiť niekoľkými spôsobmi.
Metóda 1: Vyzváňanie stlmíte stlačením tlačidla „Znížiť hlasitosť“ alebo „Zvýšiť hlasitosť“ alebo tlačidla „Zapnutie/Vypnutie“.
Metóda 2: Prejdite do ponuky -> „Nastavenia“ -> „Zvuk a vibrácie“ -> aktivujte možnosť „Tichý režim“.
Metóda 3: Otvorte aplikáciu „Telefón“ a stlačte tlačidlo Ponuka v pravom hornom rohu obrazovky. Prejdite do ponuky -> „Nastavenia“ -> „Zvuk a vibrácie“ -> aktivujte funkciu „Tichý režim“.
Metóda 4: Pretiahnite stavový riadok prstom nadol a potom klepnutím na ikonu „Médiá“ prepnite na možnosť „Vibrácie“ alebo „Stlmiť“.
Metóda 5: Otvorte aplikáciu „Telefón“ a stlačte tlačidlo Ponuka v pravom hornom rohu obrazovky. Potom prejdite do ponuky „Nastavenia“ -> „Stíšiť preklopením“ -> aktivujte možnosť „Stíšiť preklopením“. Ak chcete stlmiť zvuk prichádzajúceho hovoru, telefón položte displejom dole na rovný povrch.
Poznámka: Súčasným stlačením tlačidla „Zapnutie/Vypnutie“ a tlačidla na „zvýšenie hlasitosti“ rýchle prepnete režim vibrovania.