Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, ak sa zariadenie nemôže pripojiť k internetu cez mobilné dáta?
Ak máte problém s pripojením k internetu cez mobilné dáta, skúste nasledujúce opatrenie:
Problém s nastavením zariadenia:
a) Uistite sa, že je aktívne pripojenie k mobilnej sieti. Prejdením dole na ktorejkoľvek obrazovke otvoríte rýchle nastavenia. Výberom ikony „mobilné dáta“ zapnite prístup k mobilnému dátovému pripojeniu.
b) Ak je vaše zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi a táto sieť Wi-Fi neumožní pripojenie k internetu, vypnite sieť Wi-Fi z panelu notifikácií a zapnite mobilné dáta. Vaše zariadenie sa potom pripojí k internetu prostredníctvom mobilných dát. Ak je súčasne povolené pripojenie cez sieť Wi-Fi aj cez mobilné dáta, zariadenie uprednostní sieť Wi-Fi.
c) Skúste zapnúť a vypnúť Režim lietadlo.
d) Skúste resetovať sieťové nastavenia pomocou voľby „Nastavenia“ -> „Systém“ -> „Reset“ -> „Reset sieťových nastavení“ -> „RESETOVAŤ NASTAVENIA“ -> „RESETOVAŤ NASTAVENIA“.
Problémy so SIM kartou:
a) Skontrolujte, či máte dostatočný kredit. Pravidelne si dobíjajte kredit, nech môžete využívať pripojenie k internetu nepretržite.
b) Skontrolujte, či na kovovom povrchu vašej SIM karty nie sú šmuhy alebo škrabance. V prípade potreby si od operátora vyžiadajte náhradnú SIM kartu.
c) Skontrolujte, či nie je zariadenie blokované cez sieť konkrétneho operátora. Ak áno, zariadenie je možno použiteľné len so SIM kartou tohto operátora. Na obale zariadenia skontrolujte podporované pásma mobilnej siete a porovnajte ich s podporovanými pásmami SIM karty.
Problém s pokrytím signálom v danej oblasti:
Presuňte sa na miesto so silnejším signálom a skúste to znova.
Skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie o horúcej linke alebo centre opráv získate na webových stránkach TCL alebo v aplikácii „Centrum podpory“.