Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem vykonať obnovenie továrenského nastavenia telefónu?
Upozornenie: Táto akcia vymaže všetky vaše osobné údaje a stiahnuté aplikácie.
a) Dôrazne odporúčame, aby ste pred aktualizáciou zálohovali svoje osobné údaje, inak o ne môžete prísť. (Pozrite si otázku „Ako si zálohovať údaje“)
b) Uistite sa, že úroveň nabitia batérie je viac než 20 %.
Než vykonáte návrat do továrenského nastavenia, odoberte zo zariadenia svoj účet Google. (Pozrite si otázku „Ako odobrať účet Google zo svojho zariadenia“)
Podľa nižšie uvedených pokynov môžete svoj telefón obnoviť do stavu z výroby.
a) Prejdite do ponuky „Nastavenia“.
b) Klepnite na možnosť „Systém“.
c) Klepnite na možnosť „Reset“.
d) Pre spustenie klepnite na možnosť „Obnovenie továrenských údajov“.
e) V otvorenom okne klepnite na možnosť „RESETOVAŤ TELEFÓN“.
f) Klepnite na možnosť „RESETOVAŤ TELEFÓN“.

Obnovenie továrenského nastavenia, keď je telefón vypnutý:
a) Vypnite telefón. Dlho pridržte súčasne tlačidlo „Zapnutia/Vypnutia“ a tlačidlo „zvýšenia hlasitosti“, kým sa nespustí režim obnovenia systému Android.
b) Pomocou tlačidiel na úpravu hlasitosti vyberte možnosť „Vymazať údaje/továrenské nastavenie“ a stlačením tlačidla „Zapnutie/Vypnutie“ potvrďte obnovenie továrenských nastavení.
c) Pomocou tlačidiel na úpravu hlasitosti vyberte možnosť „Obnovenie továrenských údajov“ a stlačením tlačidla „Zapnutie/Vypnutie“ potvrďte odstránenie všetkých používateľských údajov.
d) Po obnovení továrenského nastavenia stlačte tlačidlo na úpravu hlasitosti a vyberte možnosť „Reštartovať systém“. Rozhodnutie potvrďte stlačením tlačidla „Zapnutie/Vypnutie“.