Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem pripojiť telefón k počítaču pomocou kábla USB?
Po pripojení k počítaču sa vás zariadenie opýta, aký režim chcete použiť.
Ak chcete prenášať dáta medzi zariadením a počítačom, vyberte režim „Prenos súborov“.
Ak chcete preniesť fotografie alebo súbory, keď nie je podporovaný režim MTP, vyberte režim „Prenos fotografií (PTP)“.
Ak chcete deaktivovať všetky pripojenia umožňujúce prenos dát a súborov do počítača a uviesť zariadenie do režimu výhradne na nabíjanie, vyberte možnosť „Nabiť toto zariadenie“.
Počítače so systémom Windows XP sa nemusia k zariadeniu správne pripojiť, pretože v prednastavenom nastavení nemajú nainštalované správne ovládače. Na vyriešenie tohto problému si stiahnete a nainštalujte aplikáciu Windows Media Player 11 alebo novšiu, ktorá obsahuje správne ovládače.
Počítače so systémom MAC OS X 10.5 alebo starším sa nemusia k zariadeniu správne pripojiť, pretože vo východzom nastavení nemajú nainštalované riadne ovládače. Na vyriešenie tohto problému si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Android File Transfer, ktorá obsahuje správne ovládače.