Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem využiť svoju kartu SIM na videohovory?
Aby ste mohli využiť svoju SIM kartu na videohovory, skontrolujte požiadavky nižšie:
a) Videohovory vyžadujú podporu vašej siete/SIM karty. Kontaktujte svojho operátora s otázkou, či máte službu videohovorov.
b) Uistite sa, že volaný tiež podporuje videohovory a jeho/jej operátor SIM karty je totožný s vaším.
Ak sú vyššie uvedené požiadavky splnené, voľba videohovor sa zobrazí počas bežného hovoru.