Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem rýchlo a ľahko spravovať oznámenia aplikácií?
Keď podržíte oznámenia na stavovom riadku, zobrazia sa dve možnosti: „Upozorňovanie/Prioritizovať
“ a „Stlmiť“.
a) Výberom možnosti „Upozorňovanie/Prioritizovať“ povolíte zvukové alebo vibračné upozornenie pri nasledujúcich oznámeniach dotyčnej aplikácie.
b) Výberom možnosti „Stlmiť“ stlmíte všetky oznámenia tejto aplikácie.
Ďalšie nastavenia môžete vykonať tak, že vyberiete možnosti „Nastavenia“ -> „Aplikácie“ -> „ZOBRAZIŤ VŠETKY APLIKÁCIE (××)“ -> vyberte požadovanú aplikáciu -> „Oznámenia aplikácia“.