Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, keď mi displej telefónu zožltol?
a. Skontrolujte, či je aktívny režim ochrany pred námahou zraku. Režim pohodlného sledovania filtruje modré svetlo a upravuje teplotu farieb displeja pre nižšie namáhanie vášho zraku.
1) Prejdite do ponuky „Nastavenia“ -> „Displej“ -> „Režim ochrany pred námahou zraku“ -> klepnutím na prepínač zapnete či vypnete tento režim.
2) Odkiaľkoľvek v telefóne pretiahnete dole panel rýchlych nastavení -> klepnutím na príslušnú ikonu zapnete či vypnete režim ochrany pred námahou zraku.
b. V režime na čítanie sa obrazovka zafarbí na čiernobielo, aby to vypadalo, že čítate normálnu knihu. Zvoľte možnosti „Nastavenia“ -> „NXTVISION“ -> „Režim na čítanie“ -> klepnutím na prepínač zapnete či vypnete tento režim.